„Светът през игра“

Да станеш част от света на „големите“ не е страшно. Просто понякога може да бъде объркващо. Затова създадохме тази игра. За да може лесно и „на игра“ да съпреживееш тези непознати досега ситуации и когато се сблъскаш с тях наистина, да знаеш какво да правиш.

Проблеми от живота

Преминаване през конкретни игрови ситуации с проблеми, които да решат

Споделяне на опит

Включени са наръчник с практични съвети и лекции от глухи млади активисти

Новаторски подход

Иновативна ситуационна онлайн игра за гражданско и финансово образование

Игра с мисия

Проектът е реализиран от младежката неправителствена организация Ашомер Ацаир, която има за цел да подкрепя младежите да развиват себе си и да правят добро, за да подкрепят местната общност, прилагайки ценностите на равенство, солидарност и социална справедливост. Разберете малко повече за мотивацията и целите зад проекта „Светът през игра“, както и какво го прави различен.

Подобряване качеството на живот на глухите младежи,  помагайки им за по-лесно социално включване в дейности от ежедневието, за които е нужно по-специфично гражданско и финансово знание, по-лесна интеграция на пазара на труда и по-добри възможности за по-високи доходи. Проектът ни цели да създаде иновативен игрови метод за гражданско и финансово образование на децата с увреден слух, помагайки в отстояването на човешките им права в качеството им на български граждани, както и да помогне за развитието на социалните услуги в Столична община, предоставяйки нов подход за овластяване на уязвимите групи, който да е достъпен и след края на проекта.

Според проучване на Европейския съюз на глухите 1 от 5 лица с увреждания (21,1%) са изложени на риск от бедност в Европейския съюз.  Едни от основните причини за това са: липсата на обучения за активно гражданско участие, трудната интеграция, професионална реализация и затруднено общуване с институции, които водят до социално изключване на хората с увреден слух. Поради неразбирането на правата си, законите и неправилната им интерпретация, много от тях имат правни казуси и проблеми с институции


Проблемите, свързани с реализация на пазара на труда, предпазване от различни измами, откриване на възможности за по-добра професионална реализация, са належащи и решаването им е значимо за подобряването на качеството на живот на хората с увреден слух.

Досега в тази насока са провеждани онлайн обучения, лидерски лагери и менторски програми. Иновацията се изразява в следното:

  1. Използване на метода „учене чрез преживяване“, който помага за бързото разбиране и усвояване на нови идеи и сложни концепции, защото поставяме участниците в конкретни житейски ситуации
  2. Игровизацията увлича повече аудиторията.
  3. Онлайн играта позволява включването в удобно за участниците време и темпо. 
  4. Ситуационната онлайн игра за гражданско образование е подход, който се прилага за първи път в България.
  5. Активно включване на уязвимата група за избора на недостатъчно адресирани най-значими теми.

Нашите партньори

Проектът е финансиран от Столична програма „Социални иновации“.

Специалното училище за ученици с увреден слух „Проф д-р Дечо Денев“

Изглежда ти интересно и полезно?